מנכ"ל עבדו מוטי.
מנהלת אדמיניסטרטיבי עבדו סיגל.
טכנאית מעבדה בעלי חיים הדר עבדו.
טכנאי מעבדה .
יועץ מדעי פרופ' עבדו אורי 
יועצת מדעית דר" אניה בחרט.

מעבדתנו הוקמה בשנת 2018 במהלך שנת 2018 פרופ" עבדו אורי ודר" אנייה בחראט עזרו לנו ביעוץ לבנות פרוטוקול תהליך לבדיקת מין לתוכים. קרוב לחצי שנה בדקנו מאות סוגים של בעלי כנף נעזרנו במגדלים שונים ששלחו לנו דגימות דם של תוכים ידועים במינם על מנת להוכיח ולוודאות שאנחנו מבצעים את הבדיקה לפי הפרוטוקול ומקבלים תוצאה לפי מין התוכי. וכן אותו תהליך ביצענו לזיהוי לגבי מחלות מקור ונוצה וכלימידיה. אנחנו עדיין בפיתוח זיהוי מחלות נוספות.